Công ty thám tử Lương Gia uy tín USA và Việt Nam là công ty thám tử uy tín nhất với nhiều dịch vụ thám tử tư giá rẻ. Với giám đốc là anh Lương Hiền Duy. Chú của Duy hiện là Cảnh sát Cục Điều Tra Liên Bang – FBI và Cô của Duy làm việc trong quân đội Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ tại Nhật Bản (Lính Thủy Đánh Bộ). Vì vậy Duy được gia đình hỗ trợ và định hướng học ngành điều tra tư nhân tại Hoa Kỳ để về làm việc trong môi trường Việt Nam. Với Huy Hiệu điều tra tư nhân được cấp phép hành nghề mang mã số 11533. Chúng tôi với những thành viên có kinh nghiệm nhiều năm công tác trong các lĩnh vực thám tử, tư vấn, tham vấn, sẵn sàng hợp tác giúp đỡ các cá nhân, cơ quan doanh nghiệp, tìm hiểu và nắm bắt rõ tất cả các thông tin, kinh tế, đời sống hôn nhân gia đình và xã hội trong và ngòai nước, văn phòng thám tử tư của chúng tôi nhất định sẽ mang đến sự hài lòng cho mọi khách hàng.

PHỎNG VẤN THÁM TỬ LƯƠNG HIỀN DUY TRÊN ANTV

PHỎNG VẤN THÁM TỬ LƯƠNG HIỀN DUY TRÊN HTV7